Assemblea extraordinària de socis del 21 d’abril de 2020