Assemblea General ordinària de socis del 18 de maig de 2024

Documentació de l’assemblea:

Presentació

Descarrega-la
 
 

Documentació adjunta de la convocatòria:

Ordre del dia

Descarrega’l

Estats comptables 2023

Descarrega’ls

Informe de l’Interventor de comptes

Descarrega’l
 

Balanç de situació 2023

Descarrega’l

Pèrdues i guanys 2023

Descarrega’l

Memòria 2023

Descarrega-la