Exercici 2018

Balanç de situació

Descarrega’l

Compte de pèrdues i guanys

Descarrega’l

Estat de canvi patrimonial

Descarrega’l

Aprovació pel Registre de Cooperatives

Descarrega’l