Exercici 2020

Balanç de situació

Descarrega’l

Balanç de sumes i saldos

Descarrega’l

Compte de pèrdues i guanys

Descarrega’l

Estat de canvi patrimonial

Descarrega’l

Informe de l’auditor de comptes

Descarrega’l

Aprovació pel Registre de Cooperatives

Descarrega’l