Exercici 2022

Estats comptables

Descarrega’ls

Informe de l’auditor de comptes

Descarrega’l

Resolució de la DGC de la Generalitat de Catalunya

Descarrega’l

Certificat situació censal

Descarrega’l

Certificat obligacions tributàries

Descarrega’l

Certificat obligacions amb la SS

Descarrega’l