Qui pot ser soci i quines modalitats de soci existeixen?

Poden ser socis els particulars (persones físiques) i les entitats (persones jurídiques).

Les distintes modalitats de socis de la cooperativa estan previstes en els Estatuts. De forma resumida, hi ha dues modalitats:

  • Els socis comuns
  • Els socis col·laboradors.

En les dues modalitats s’admeten tant persones físiques, com persones jurídiques. De forma permanent, o de forma temporal.

Les persones físiques aporten 100 € al capital social, mentre que les persones jurídiques aporten 300 €.