Per què vam optar per ser una cooperativa?

Des de l’exterior, una cooperativa pot semblar una empresa com qualsevol altra, però és el que passa dins el que la fa diferent. Per això vam adoptar aquest model.

Els principals trets d’una cooperativa son:

  • Una cooperativa és una eina que permet mancomunar recursos de manera que permetin millores en eficiència en el seu ús. La  propietat i el control recau en els seus membres.
  • Una cooperativa col·labora i dona suport a les comunitats amb què treballa.
  • Una cooperativa és democràtica: això significa que cada membre té la mateixa paraula al capítol sobre com es gestiona i com s’utilitzen els beneficis. No hi ha accionistes majoritaris.
  • Productors i consumidors poden unir-se a la cooperativa per obtenir millors condicions en l’intercanvi de béns i serveis.
  • La cooperativa pot oferir suport i formació a totes les persones implicades, de manera que, conjuntament, es puguin desenvolupar i assolir els propòsits per als quals es va crear.