Quins avantatges té ser membre de la CCSF?

La cooperativa no és una organització benèfica. Cada membre contribueix, però també obté  algun retorn a canvi.

La contribució podria ser treballar per a la cooperativa o invertir en la cooperativa.

Estem convençuts que el màxim retorn serà el sentiment de pertinença a un moviment que té com a principal finalitat el suport de la seva comunitat, la Comunitat Catalana, mitjançant una activitat que es basa en els principis de l’ètica econòmica i social.

 Ara bé, el retorn també pot tenir un caràcter financer, ja que qualsevol excedent realitzat, després de cobrir tots els costos, es pot compartir entre els socis o reinvertir-lo en el capital de la cooperativa.