Celebrada l’Assemblea General Extraordinària – 27 de novembre de 2021

S’ha celebrat l’Assemblea General de socis, la segona d’enguany, amb molt bona participació de socis i sòcies, seguint l’ordre del dia detallat a continuació.

 1. Benvinguda del president. Sr. Jaume Miquel March.
 2. Nomenaments d’interventors d’acta.
 3. Informe del president.
 4. Pressupost per l’any 2022.
  a) Informació de l’estat del pressupost de 2021.
  b) Informació del detall del pressupost.
 5. Presentació i votació sobre l’emissió de títols participatius.
 6. Propostes de programes de crèdit.
  a) Per a l’impuls de la sobirania energètica.
  b) Per a l’impuls de la sobirania alimentària.
 7. Renovació parcial de tres vocalies en el Consell Rector.
  a) Comprovació dels requisits formals.
  b) Presentació dels candidats.
 8. Torn obert de paraules.

Mereix destacar la gran participació al torn obert de paraules, on els socis han fet arribar els seus comentaris i també les seves peticions i ambicions de cara al futur de la cooperativa.

Moltes gràcies a tos per participar.