Celebrada l’Assemblea General Ordinària – 20 de març de 2021

Destacada participació a la Assemblea Ordinària de socis, que ha seguit l’ordre del dia propossat en la convocatòria:

1- Benvinguda del president. Sr. Jaume Miquel March.

2- Nomenaments d’interventors d’acta.

3- Presentació i aprovació dels comptes 2020.

4- Proposta de modificació dels estatuts per adequar-los al pla d’expansió de la CCSF.

5- El pla d’expansió de la CCSF.

6- Les primeres operacions de crèdit de la CCSF

7- El procediment per a l’aprovació d’inversions

8- Torn obert de paraules.