Convocatòria d’Assemblea general extraordinària i eleccions al Consell Rector – 25 de novembre de 2023

El Consell Rector de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, SCoopC. d’acord amb l’autorització del Decret Llei 10/2020, ha acordat convocar una sessió extraordinària de l’Assemblea General de socis.

Data: Dissabte 25 de novembre de 2023. 

Horari de la primera convocatòria: A les 10:30 h.

Horari de la segona convocatòria: A partir de les 11h, i fins a les 13h.

Lloc: Reunió presencial: Carrer del Mil·lenari 2, 1er – 08500 Vic (Barcelona)

Canal telemàtic Zoom: es facilitarà l’enllaç als socis registrats.

Ordre del dia:

 1. Benvinguda del president. Sr. Jaume Miquel March.
 2. Nomenaments d’interventors d’acta.
 3. Informe del president.
  a) Informe de la gestió. Estat de comptes del 2023.
  b) Proposta de pressuppost 2024.
  c) Informació dels programes de préstecs i títols participatius.
 4. Eleccions a la renovació del Consell Rector.
 5. Torn obert de paraules.