Obertura d’un expedient d’expulsió al soci Sr. Joan Olivé Mallafré

El Consell Rector, en la seva sessió de 23 de setembre ha acordat la proposta d’incoació d’expedient per faltes molt greus al soci Sr. Joan Olivé Mallafré.

1. L’expedient per faltes molt greus, al soci Sr. Joan Olivé Mallafré, es basa en les proves que està impulsant una nova entitat, en una clara operació de competència, contravenint el que disposa l’article 23 dels Estatuts de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, SCCL.

2. Així mateix s’han reunit proves que el Sr. Joan Olivé Mallafrè ha volgut instar a socis de la Cooperativa a donar-se de baixa, i els ha incitat a donar-se d’alta a l’entitat en competència, que ell impulsa. Contravenint també, el que disposa l’article 23 dels Estatuts de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, SCCL.

El dilluns 28 de setembre se li ha traslladat al Sr. Joan Olivé Mallafré el plec de càrrecs i se n’ha lliurat còpia al Sr. Josep Mitjaneta que, com a instructor, podrà recollir les al·legacions del Sr. Joan Olivé Mallafré i preparar el dictamen.

D’acord amb la gravetat dels càrrecs, el Consell Rector ha fet l’advertiment al Sr. Joan Olivé Mallafré que la promoció d’una altra entitat de serveis financers en competència amb la Cooperativa, i les seves crides als socis i a persones vinculades amb la Cooperativa que s’hi donin de baixa com a socis, es consideren faltes molt greus, sancionables amb la seva expulsió com a soci de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers.