Operacions financeres en curs:

Emissió 01/04/2021. Aportacions voluntàries al capital social, emissió “ZERO.1”, i prereserva de títols participatius, emissió “Catalana de Serveis Financers 1,5%”

Reserva de títols participatius, emissió “Catalana de Serveis Financers 1,5%”