Els nostres valors

D’acord amb els principis fundacionals de la cooperativa, les persones sòcies cooperativistes s’han de regir pels valors ètics d’honestedat, transparència, responsabilitat social i ajuda mútua.

Les nostres activitats es desenvoluparan a partir de principis del món cooperatiu i de la “banca ètica”: tindran com a referent la sostenibilitat social i ambiental i la viabilitat econòmica.

Som una entitat financera amb:

SENTIMENT DE PAÍS. Estimem el nostre país, la seva gent, la seva cultura i la seva llengua.

SERVEI A LES PERSONES. Som una organització al servei del conjunt de la societat i amb la voluntat de donar resposta personalitzada a les seves necessitats i aspiracions.

TRANSPARÈNCIA. Ens comprometem que les accions realitzades per les persones que actuen en nom de la cooperativa han de ser públiques, vetllant pel dret a la informació i el benefici comú per davant de l’individual, evitant privilegis i creant un clima de confiança.

RIGOR i ENTESA. Exactitud i precisió en l’anàlisi, l’estudi i els treballs que estiguin relacionats amb les gestions financeres, per afavorir l’entesa en els acords.

EFICIÈNCIA. Fer “bé les coses”, fer-les amb la millor relació de recursos emprats i resultats obtinguts.