Transparència

Totes les persones sòcies treballem  per una nova Caixa Cooperativa Catalana, entesa com a entitat democràtica, inclusiva, proactiva, vinculada a la dimensió territorial, fidel a un desenvolupament econòmic ètic i sostenible i orientada a contribuir a la millora de la qualitat de vida ciutadana.

Ens comprometem que les accions realitzades per les persones que actuen en nom de la Cooperativa seran públiques, vetllant pel dret a la informació i el benefici comú per davant de l’individual, evitant privilegis i creant un clima de confiança.

Treballarem  perquè la informació sobre la Cooperativa sigui entenedora, intentant transmetre l’esperit de la mutualitat fins a la base.